Regulamin i cennik wypożyczalni rowerów FHU „Holender”,
Kopienica Ul. Bohaterów 14, 42-674 Kopienica


1. Wypożyczane rowery są własnością FHU „Holender”, Kopienica ul.Bohaterów 14, 42-674
2. Aby wypożyczyć rower, należy spełniać następujące warunki:
- przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane;
- wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie używania roweru;
- podpisać druk wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie;
3. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry wg cennika.
4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
- oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu;
- pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.
5. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, określonych w cenniku.
Cennik

Wypożyczenie roweru na 1 godzinę - 7zł

Wypożyczenie roweru na 2 godziny - 5zł/godz

Wypożyczenie roweru na 3 godziny - 4zł/godz

Wypożyczenie roweru na 4 godziny - 3zł/godz

Wypożyczenie roweru na cały dzień (9-18) - 25 zł

Wypożyczenie roweru na dobę - 40 zł

Kaucja przy wypożyczeniu roweru - 200zł

Koszt roweru w przypadku kradzieży lub zgubienia - w zależności od jego wartości.


Accept

Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu